lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รายการ แจ้งชำระเงิน จากลุกค้า ของร้าน Me shielving.org

เจ้าของร้าน
แจ้งชำระเงิน
 • ทั้งหมด
 • รอการยืนยัน
 • ยืนยันชำระเงินแล้ว
 • ปฏิเสธ
แสดง
สถานะ PID วันที่แจ้ง ผู้แจ้งชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน จำนวนเงิน(บาท) วันที่ชำระเงิน หมายเหตุ ยืนยันชำระเงิน  
 
รอการยืนยัน
46 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 เม.ย. 55 14:11 น.
GUEST กรุงเทพ009-018292-4 1,750.00 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 เม.ย. 55 14:06 น.
     
 
รอการยืนยัน
45 1 วันที่ผ่านมา
3 เม.ย. 55 21:19 น.
สมบูรณ์ กวั้งซ้วน ไทยพาณิชย์240-222745-4 2,150.00 1 วันที่ผ่านมา
3 เม.ย. 55 12:23 น.
     
 
รอการยืนยัน
44 1 วันที่ผ่านมา
3 เม.ย. 55 18:34 น.
Brigette กรุงเทพ009-018292-4 3,400.00 2 วันที่ผ่านมา
2 เม.ย. 55 07:41 น.
     
 
รอการยืนยัน
43 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 55 11:58 น.
สุพัตรา ชักนำ กรุงไทย178-0-14979-4 1,750.00 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 มี.ค. 55 11:47 น.
     
 
รอการยืนยัน
42 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 55 14:18 น.
GUEST กสิกรไทย736-2727-566 4,300.00 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
13 มี.ค. 55 14:17 น.
     
 
รอการยืนยัน
41 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
11 มี.ค. 55 20:59 น.
nan กรุงไทย178-0-14979-4 1,000.00 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 มี.ค. 55 15:33 น.
สวัสดีค่ะพีจอย พอดีว่าหนูแจ้งชำระเงินหลายวันแล้วแต่ของยังไม่ถึงเลย หนูก็เลยแจ้งชำระเงินอีกครั้งอะค่ะ ถ้ายังไงพี่จอยช่วยส่งเมล์ตอบกลับด้วยนะค่ะ nan_201032@hotmail.com
   
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
40 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 มี.ค. 55 19:51 น.
nan กรุงไทย178-0-14979-4 1,000.00 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 มี.ค. 55 15:33 น.
     
 
รอการยืนยัน
39 1 เดือนที่ผ่านมา
4 มี.ค. 55 21:36 น.
วิสา คุณวัฒนา ไทยพาณิชย์240-222745-4 850.00 1 เดือนที่ผ่านมา
4 มี.ค. 55 21:15 น.
     
 
รอการยืนยัน
38 1 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 55 12:26 น.
สมบูรณ์ กวั้งซ้วน ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,900.00 1 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 55 11:30 น.
     
 
รอการยืนยัน
37 1 เดือนที่ผ่านมา
25 ก.พ. 55 13:17 น.
GUEST กรุงไทย178-0-14979-4 5,850.00 1 เดือนที่ผ่านมา
25 ก.พ. 55 13:15 น.
     
 
แสดงหน้าละ  รายการ
แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 44 รายการ
แจ้งชำระเงิน
 • ทั้งหมด
 • รอการยืนยัน
 • ยืนยันชำระเงินแล้ว
 • ปฏิเสธ
แสดง
สถานะ PID วันที่แจ้ง ผู้แจ้งชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน จำนวนเงิน(บาท) วันที่ชำระเงิน หมายเหตุ ยืนยันชำระเงิน  
 
รอการยืนยัน
36 1 เดือนที่ผ่านมา
25 ก.พ. 55 12:37 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 850.00 1 เดือนที่ผ่านมา
23 ก.พ. 55 12:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
35 1 เดือนที่ผ่านมา
22 ก.พ. 55 19:31 น.
ไอริณ สุวรรณละออง กรุงเทพ009-018292-4 1,600.00 1 เดือนที่ผ่านมา
22 ก.พ. 55 19:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
34 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 22:01 น.
Nutthacha W. ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 1 เดือนที่ผ่านมา
21 ก.พ. 55 12:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
33 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 16:35 น.
พรพรรณ สิทธิบุตร ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 14:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
32 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 14:53 น.
พรพรรณ สิทธิบุตร ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 14:00 น.
โอนจากบัญชี ชิตาภา พยัฆยุทธิ์
   
 
รอการยืนยัน
31 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 12:52 น.
ไอริณ สุวรรณละออง กรุงเทพ009-018292-4 4,150.00 1 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.พ. 55 12:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
30 1 เดือนที่ผ่านมา
18 ก.พ. 55 16:34 น.
วิสา คุณวัฒนา ไทยพาณิชย์240-222745-4 2,120.00 1 เดือนที่ผ่านมา
18 ก.พ. 55 17:00 น.
โอนเงินเวลาประมาณ 16:34 น.ค่ะ
   
 
รอการยืนยัน
29 1 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 55 18:41 น.
nan กรุงไทย178-0-14979-4 1,750.00 1 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 55 08:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
28 1 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 55 18:10 น.
nan กรุงไทย178-0-14979-4 1,750.00 1 เดือนที่ผ่านมา
15 ก.พ. 55 08:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
27 1 เดือนที่ผ่านมา
10 ก.พ. 55 18:27 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 6,100.00 1 เดือนที่ผ่านมา
10 ก.พ. 55 18:00 น.
     
 
 
แจ้งชำระเงิน
 • ทั้งหมด
 • รอการยืนยัน
 • ยืนยันชำระเงินแล้ว
 • ปฏิเสธ
แสดง
สถานะ PID วันที่แจ้ง ผู้แจ้งชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน จำนวนเงิน(บาท) วันที่ชำระเงิน หมายเหตุ ยืนยันชำระเงิน  
 
รอการยืนยัน
26 1 เดือนที่ผ่านมา
10 ก.พ. 55 18:22 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 6,100.00 1 เดือนที่ผ่านมา
10 ก.พ. 55 18:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
25 1 เดือนที่ผ่านมา
5 ก.พ. 55 20:18 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 850.00 1 เดือนที่ผ่านมา
5 ก.พ. 55 20:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 2 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 55 22:39 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 1,750.00 2 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 55 09:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 2 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 55 09:28 น.
ธรรชนก เสียงดัง กรุงไทย178-0-14979-4 1,750.00 2 เดือนที่ผ่านมา
2 ก.พ. 55 09:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 2 เดือนที่ผ่านมา
5 ม.ค. 55 20:41 น.
GUEST ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 2 เดือนที่ผ่านมา
5 ม.ค. 55 10:00 น.
..ดิว ค่ะ ..
   
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 3 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 54 17:40 น.
Juthatip Kamjaithiang
กรุงไทย061-1-69367-4
(บัญชีถูกลบแล้ว)
1,750.00 3 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 54 16:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 4 เดือนที่ผ่านมา
16 พ.ย. 54 20:31 น.
ภิรญา ทรัพยานนท์ ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 4 เดือนที่ผ่านมา
15 พ.ย. 54 09:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 4 เดือนที่ผ่านมา
15 พ.ย. 54 13:07 น.
ภิรญา ทรัพยานนท์ ไทยพาณิชย์240-222745-4 1,000.00 4 เดือนที่ผ่านมา
15 พ.ย. 54 09:00 น.
     
 
รอการยืนยัน
17 4 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ย. 54 14:16 น.
Ritarzz tar ไทยพาณิชย์240-222745-4 2,550.00 4 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ย. 54 14:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 4 เดือนที่ผ่านมา
10 พ.ย. 54 11:47 น.
อัจฉรา ตันประเสริฐชัย
กรุงไทย061-1-69367-4
(บัญชีถูกลบแล้ว)
1,000.00 4 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ย. 54 17:00 น.
     
แจ้งชำระเงิน
 • ทั้งหมด
 • รอการยืนยัน
 • ยืนยันชำระเงินแล้ว
 • ปฏิเสธ
แสดง
สถานะ PID วันที่แจ้ง ผู้แจ้งชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน จำนวนเงิน(บาท) วันที่ชำระเงิน หมายเหตุ ยืนยันชำระเงิน  
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 4 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ย. 54 19:02 น.
อัจฉรา ตันประเสริฐชัย
กรุงไทย061-1-69367-4
(บัญชีถูกลบแล้ว)
1,000.00 4 เดือนที่ผ่านมา
7 พ.ย. 54 16:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 5 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ย. 54 20:30 น.
เบญญาภา ทิพย์สุภา ไทยพาณิชย์240-222745-4 2,500.00 5 เดือนที่ผ่านมา
3 พ.ย. 54 19:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 5 เดือนที่ผ่านมา
19 ต.ค. 54 19:57 น.
สิริภัทร อาภรณ์โชติ ไทยพาณิชย์240-222745-4 3,400.00 5 เดือนที่ผ่านมา
19 ต.ค. 54 13:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 5 เดือนที่ผ่านมา
19 ต.ค. 54 15:36 น.
รุ่งโรจน์ ชุ่มมงคล กรุงเทพ009-018292-4 1,750.00 5 เดือนที่ผ่านมา
19 ต.ค. 54 15:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 5 เดือนที่ผ่านมา
13 ต.ค. 54 15:56 น.
เมธิณี สุภาศรี กสิกรไทย736-2727-566 1,750.00 5 เดือนที่ผ่านมา
14 ต.ค. 54 10:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 5 เดือนที่ผ่านมา
13 ต.ค. 54 08:28 น.
จํารัส จิรวัฒน์อำไพ กรุงเทพ009-018292-4 320.00 5 เดือนที่ผ่านมา
17 ต.ค. 54 12:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 5 เดือนที่ผ่านมา
11 ต.ค. 54 09:19 น.
ณัฐริกา ศิริพันธ์
กรุงไทย061-1-69367-4
(บัญชีถูกลบแล้ว)
2,000.00 5 เดือนที่ผ่านมา
11 ต.ค. 54 09:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 5 เดือนที่ผ่านมา
10 ต.ค. 54 12:13 น.
อิทธิเดช พันธุรัตน์ ไทยพาณิชย์240-222745-4 2,750.00 5 เดือนที่ผ่านมา
10 ต.ค. 54 12:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 5 เดือนที่ผ่านมา
10 ต.ค. 54 11:48 น.
GUEST กสิกรไทย736-2727-566 1,900.00 5 เดือนที่ผ่านมา
10 ต.ค. 54 12:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 6 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.ย. 54 09:14 น.
พัชรา ชูตระกูล กสิกรไทย736-2727-566 1,750.00 6 เดือนที่ผ่านมา
20 ก.ย. 54 09:00 น.
ตามจริงส่งไปเวลา 8.56
   
แจ้งชำระเงิน
 • ทั้งหมด
 • รอการยืนยัน
 • ยืนยันชำระเงินแล้ว
 • ปฏิเสธ
แสดง
สถานะ PID วันที่แจ้ง ผู้แจ้งชำระเงิน ช่องทางชำระเงิน จำนวนเงิน(บาท) วันที่ชำระเงิน หมายเหตุ ยืนยันชำระเงิน  
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 6 เดือนที่ผ่านมา
18 ก.ย. 54 19:55 น.
อรรณพ สายถิ่น กสิกรไทย736-2727-566 1,970.00 6 เดือนที่ผ่านมา
18 ก.ย. 54 17:00 น.
เพิ่มโกโก้อีก1กล่องค่ะ โอนเงินให้ 1,970 บาท
   
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 7 เดือนที่ผ่านมา
10 ส.ค. 54 09:34 น.
วิสิรินทร์ แสงจันทร์ กสิกรไทย736-2727-566 2,000.00 7 เดือนที่ผ่านมา
10 ส.ค. 54 09:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 9 เดือนที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 54 15:18 น.
รัตนา เชียวจัง กสิกรไทย736-2727-566 2,800.01 9 เดือนที่ผ่านมา
26 มิ.ย. 54 14:00 น.
     
 
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 10 เดือนที่ผ่านมา
27 พ.ค. 54 11:55 น.
ชมพูนุท แสงมนตรี กรุงเทพ009-018292-4 1,000.00 10 เดือนที่ผ่านมา
27 พ.ค. 54 10:00 น.
   

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

NEW PRODUCT

900.00 บาท
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ

หน้าที่เข้าชม543,718 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด354,143 ครั้ง
เปิดร้าน1 พ.ค. 2554
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ค. 2561

me shielving มีชิลวิ่ง

 NEW!! สั่่งสินค้าผ่าน APP ได้แล้วจ้า!!สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า ทาง LINE

LINE ID: www.meshielving.org

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือขอรับคำปรึกษาได้ จากช่องทางการติดต่ออื่นๆได้ดังนี้ค่ะ!!
 
Email: meshielving@gmail.com
Facebook: ติดตามข่าวสาร หรือเป็น Fanpage ทาง Facebook ได้ที่นี่ http://facebook.com/joymeshielving
Twitter: ส่งข้อความ คำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง มายัง @meshielvingshop
Skype: ส่งข้อความ คำถาม แจ้งปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง มายัง :meshielving.org
WhatsApp: ส่งข้อความ คำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง มายัง 0864021586
Line: ส่งข้อความ คำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง มายังID: www.meshielving.org

  เรื่องจริงผ่านจอ"ปัญหาจากความอ้วน และ ประสบการณ์ลดน้ำหนัก ด้วยตัวเอง"

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

**Me shielving pantipอันตรายจากความอ้วน ถ้าคุณไม่ยอมลดน้ำหนัก..**

 การที่เราปล่อยให้ร่างกายของเราอ้วนมากกว่าปกติจนเกินอาจเป็นอันตรายได้ โดยมีอันตรายที่จะเข้ามาในหลายๆรูปแบบทั้งทางชีวเคมีและสรีระวิทยา ดังนี้

*เมื่อน้ำหนักมากขึ้น ร่างกายก็ต้องรับน้ำหนักมากขึ้น ซื่งจะส่งผลร้ายกับข้อต่อกระดูกในอนาคต โดยอาจจะเป็นโรคข้อเสื่อม หรือโรคข้ออักเสบจากเก๊าท์ได้ด้วย

* คนอ้วนมักจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากกว่าคนน้ำหนักปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

* ถ้าหากว่าความอ้วนเกินเกณฑ์กำหนดมากเกินไป ความสุขในเรื่องการร่วมรักอาจะมีน้อยลง เพราะทั้งกระบวนการและลีลาในการร่วมรักทำให้ไม่ค่อยสะดวก

*ความอ้วนจะทำให้ระบบทางเดินอาหารแปรปรวน และระบบเผาผลาญของร่างกายก็จะแย่ลง เสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในระบบทางเดินน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตับอักเสบจากไขมันที่ไปเกาะรอบตับ และยังเสี่ยงต่อการมีตับอ่อนอักเสบตามมาอีกด้วย 

me shielving มีชิลวิ่ง

me shielving มีชิลวิ่ง

Shopping Online การซื้อขายออนไลน์!!

โลกเราในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในโลกของอินเตอร์เน็ตก็ได้เริ่มเข้าสู่ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การเดินทาง ที่เราต้องค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่งที่มีปัจจัยต่อเรามากที่สุดก็คือ การ Shopping Online โดยหลายๆ คน ก่อนจะซื้อสินค้ามักจะเปิดเว็บไซต์เช็คราคาสินค้า แหล่งผลิต แหล่งขาย และการรีวิวถึงคุณภาพสินค้า จากแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆ..

 การช้อปปิ้งในยุคเดิมๆ ที่เป็นการเดินไปเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบนั้น เป็นเรื่องที่ยากไปแล้วกับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อน ฝนตกหนัก ระหว่างการออกไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงปัจจัยด้านสถานที่..   
    เมื่อสาวๆ ต้องการจะซื้อกระเป๋าราคาถูกก็ต้องไปแหล่งรวมกระเป๋าอย่าง สำเพ็ง หรือจะหาแบบแฟชั่นหน่อยก็ต้องไป สวนจตุจักร หรือจะหาเสื้อผ้าแฟชั่นๆ น่ารักๆ หน่อยก็ต้องเดินทางไป ยูเนี่ยนมอลล์ หรือจะซื้อของกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยก็ต้องไป โบ้เบ้ เอาเป็นว่ากว่าจะได้ครบก็เสียทั้งแรงเสียทั้งค่ารถไปเยอะ มาถึงยุคปัจจุบันนี้หนุ่มๆ สาวๆ เริ่มเปลี่ยนเทรนด์มาเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์  ที่ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง
  
  และโลกของอินเตอร์เน็ตก็ได้รวบรวมสินค้าที่ต้องการมาไว้ตรงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ชั้นนำอย่าง amazon, eBay และ สำหรับในประเทศไทยได้แก่ pantip,sanook หรือ meshielving.org เป็นต้น สามารถสั่งซื้อโดยผ่าน คอมพิวเตอร์,notebook,แท็ปเล็ต หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ เพียงไม่กี่คลิ๊กเท่านั้น สินค้าที่เราต้องการก็มาส่งถึงหน้าบ้านแล้ว...!!

เครดิต: http://www.meshielving.org/

me shielving มีชิลวิ่ง

facebook facebook youtube

me shielving มีชิลวิ่ง

คุณ โอ๋ กิติญาดา พนักงานฝ่ายบัญชี ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง

"...ก่อนที่โอ๋จะได้มารู้จักกับทางเว็บ meshielving.org โอ๋เคยอ้วนมากค่ะหลังจากคลอดน้อง และโอ๋เองเป็นโรคที่ต้องกินยาสเตียรอยด์ เพราะฉะนั้น จึงกินพวกยาลดน้ำหนักไม่ได้ รู้สึกน้อยใจค่ะ เวลาเห็นคนอื่นใส่เสื้อผ้าสวยๆก็อยากใส่บ้าง ก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ me shielving จากเพื่อนแนะนำค่ะ และข้อดีที่โอ๋เลือกทาน me shielving เพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ว่าคุณ จะเป็นโรคอะไรสามารถทานได้หมดเลยค่ะ..โอ๋ ดีใจมากที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง meshielving ที่ช่วย โอ๋ ลดน้ำหนัก ได้ถึง7กิโล ขอบคุณ meshielving.org ค่ะ"

me shielving มีชิลวิ่ง

me shielving มีชิลวิ่ง

สวัสดีค่ะ ชื่อ จอย นะคะ อายุ 29 ปี เป็นเจ้าของร้าน meshielving.orgและร้าน meeshape.net จร้า แต่ก่อนที่จอยจะมาเปิดร้านทำธุรกิจนี้ จอยเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างอวบ ต้นแขนใหญ่มาก มีพุง เพราะจอยกินเก่ง จนจอยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ชื่อ "meeshape" ของทางบริษัท ลองเดอเซ่ จากการแนะนำของแฟน ปัจจุบันเป็นสูตรปรับปรุง เพิ่มตัวกระตุ้นการเผาผลาญเป็นสูตรลดแบบถาวร และเปลี่ยนชื่อจาก "meeshape" มาเป็น " มี ชิลวิ่ง "   จอยลองทาน me shielving แล้วติดใจ เพราะ me shielving เห็นผลลัพธ์ค่อนข้างไว และ me shielving กินแล้วไม่มีไซด์เอฟเฟ็ค หรือผลข้างเคียงใดๆ ไม่ซูบโทรมเหมือนกิน ยาลดน้ำหนัก เลยตัดสินใจนำสินค้าดีๆแบบนี้มาแบ่งปัน ให้เพื่อนที่มีปัญหากับน้ำหนักตัวได้ลดน้ำหนัก หุ่นสวย ผอมเพรียว ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆกัน ที่สำคัญไม่ต้องคอยแขม่วพุง เวลาใส่เสื้อผ้า โดยเฉพาะเสื้อยืด จอยเองเพิ่งคลอดน้องมาได้ไม่กี่เดือน หลังจากที่ให้ลูกหย่านม ก็เริ่มทาน me shielving จอยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการ อ้วนหลังคลอดเหมือนคนอื่นเลย me shielving สุดยอดจริงๆค่ะ เพื่อนๆที่กำลังประสบกับปัญหาคล้ายๆจอย ลองสั่ง me shielving ไปลองทานกันดูนะคะ แลกกับการได้หุ่นสวยขึ้น..

me shielving มีชิลวิ่ง

สำหรับจอย มองว่า me shielving ราคา นี้ไม่แพงเลย.. ถ้ามันสามารถทำให้ผู้หญิงอย่างเรา ผอม สวยขึ้นได้ จะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับ ยาลดน้ำหนัก ราคาถูก ๆ ตามท้องตลาดไปไปทำไม? ....สู้ลงทุนนิดๆ แต่ผอมแบบถาวร ดีกว่าจริงมั้ยคะ? ลองโทรมาปรึกษาจอยนะคะ!! 

  คุณ จอย ( เจ้าของร้าน me shielving  )

 • me shielving  pantip : กินของหวาน อย่างไร ไม่อ้วน

แชร์ประสบการณ์ลูกค้าที่ได้ผลลัพธ์

"สวัสดีค่ะ อิ๋วนะคะ อิ๋วเป็นคนนึงที่มีผิวค่อนข้างคล้ำ แถมหน้าเป็นสิวด้วย ก็เป็นธรรมดาของสาวๆที่อยากมีผิวขาวสดใสก็ได้สรรหา ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผิวทั้งแบบทานและแบบทาก็มีขาวบ้าง ไม่ขาวบ้างแต่ผลที่ตาม มาคือ ความขาวไม่ไม่ถาวร โดนแดดไม่ได้ ดำยิ่งกว่าเดิมอีก!! (y__y") และพอลดปริมาณในการกิน สีผิวก็กลับมาคล้ำเหมือนเดิมซะงั้น!! จนได้มาเจอผลิตภัณฑ์ melove collagen (มีเลิฟ Collagen) พอกินได้ 5วันแรก ก็รู้สึกห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน ทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ค่ะ เพราะรสชาติเหมือนขนมทานง่าย พกง่าย ไม่ต้องผสมน้ำด้วยค่ะ..สะดวกจุง!! และที่สร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีคือ ผลิตภัณฑ์ มีเลิฟ คอลลาเจน (Melove Collagen) ได้รับการการันตี จากอย.มีเครื่องหมาย ฮาลาน และได้GMP รับรองปลอดภัย100%ค่ะ เดี๋ยวนี้ อิ๋วออกไปไหนมาไหน ได้โดยไม่ต้องกลัวแดดค่ะ จะมัวเสี่ยงอันตรายกับการฉีดกลูต้า...ที่ไม่สามารถโดนแดดได้ไปทำไม ลองทาน me love คลอลาเจน ดีกว่าอิ๋ว...การันตีว่าของเค้าเยี่ยมจริงๆค่ะ!!"

*Keyword " คำค้น " ยอดนิยม*

me shielving,me shielving ราคา,me shielving ขายที่ไหน,me shielving อันตราย,me shielving ราคาเท่าไหร่,me shielving ราคาถูก,me shielving รีวิว,me shielving pantip,me shielving ปลอม,me shielving ของปลอม,me shielving มีกี่เม็ด,me shielving,me shielving รีวิว,me shielving ขายส่ง,me shielving ราคา,me shielving อันตราย,me shielving ดีจริงไหม,me shielving ของแท้,meshielving brand,me shielving pantip,me shielving วิธีกิน,ลดน้ำหนัก,ลดความอ้วน

me shielving มีชิลวิ่ง

me shielving มีชิลวิ่ง

me shielving มีชิลวิ่ง

me shielving มีชิลวิ่ง


me shielving มีชิลวิ่ง

โอนเงินผ่าน iBanking
      

 แจ้งสถานะการจัดส่ง EMS Update ล่าสุด!! 

 คุณ ชมพูนุท (ฉะเชิงเทรา) 
     EJ443379927TH
 คุณ วลัยรัตน์ (ยานนาวา)
     EJ443379935TH
 คุณ เครือทิพย์ (วังน้อย)
     EJ443379944TH
  k.กัณต์กณิฐ (พระประแดง)
     EJ367383530TH
 คุณ พฤษญา (จันทบุรี)
     EJ367401556TH
 คุณ รงรอง (ปากเกร็ด)
     EJ367401560TH
 คุณ สตินันท์(สมุทรปราการ)
     EJ367395524TH
 คุณ อินทิรา (หาดใหญ่)
     EJ367395538TH 
 คุณ สุวรรณา (ปากเกร็ด)
     EJ367395541TH 
 K. RATCHATA (U.S.A)
     EE108580555TH  
 คุณ อังวรา (หินกอง)
     EJ367453916TH 
 คุณ ชัยชนะ (ปาย)
     EJ367453920TH 
 คุณ THIDAWAN (หลักสี่)  
     EJ367471185TH 
 คุณ อารีรัตน์ (ปัว)
     EJ367505406TH 
 คุณ ณัภทร (แหลมงอบ)
     EJ367505410TH 
 คุณ เจ (วังน้อย)
     EJ367505423TH 
 คุณ ณฐมน (สุราษฏร์ธานี)
     EJ367505437TH 
 คุณ พัชรา (ยานนาวา)
     EJ443349001TH 
 คุณ สุชานันท์ (พุทธมณฑล)
     EJ443349015TH 
 คุณ กรภัทร์ (ภาษีเจริญ)
     EJ443349029TH 
 คุณ ธัญวรัตน์ (คลองหลวง)
     EJ443349032TH 
 การจัดส่งล่าสุด จะอยู่ด้านบนสุด หรือสอบถามเจ้าของร้านจร้าา

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ เอ้ากดเลย

?(*^ – ^*)?

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก